Optymalizacja procesów przesyłu energii

W Polsce od kilku lat obserwujemy rosnący trend związany z inwestycjami energooszczędnymi w zakładach przemysłowych. Inwestycje te są często wynikiem strategicznego spojrzenia na przedsiębiorstwa – z jednej strony wynikają z chęci optymalizacji kosztów, z drugiej strony z chęci bycia kojarzonym z odpowiedzialnym podejściem do kwestii ochrony środowiska.

Pierwszym krokiem do tego typu inwestycji jest świadomość, które procesy i instalacje są najbardziej energochłonne.

Czasami sam transfer energii z paliwa jest już obarczony dużymi stratami. Zdarzają się też duże wycieki energii, które są niewidoczne gołym okiem, a także instalacje pozbawione izolacji termicznych.Normą jest, że większe korporacje produkcyjne porównują energochłonność danych procesów technologicznych między różnymi zakładami. Powszechne jest też oszacowanie ilości energii potrzebnej do wyprodukowania 1t produktu. Pomaga to zarówno w określeniu ceny produktu, jak również wskazuje potencjalne miejsca oszczędności.

Audyt energetyczny

Mamy duże doświadczenie w realizacji audytów energetycznych, współpracujemy również z międzynarodowym zespołem Inżynierów. Świeże spojrzenie na cały system zależności w instalacji podparte doświadczeniem zawodowym przyczyniają się do miarodajnych efektów.

Bardzo doceniamy współpracę z kadrą techniczną, która jest istotnym źródłem informacji, są one niezbędne do przeprowadzenia audytu energetycznego. Wiedza pozwala na wykreowanie nowych, optymalnych rozwiązań.
Czasami obniżenie parametrów przesyłanej energii może już generować oszczędności.

Pomiary obiektowe

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Esse, in delectus quos commodi sit aliquam, voluptates aspernatur quisquam laudantium cupiditate nostrum nisi, impedit autem amet accusantium corrupti dolores maxime sapiente.

Montaż izolacji termicznych

Usługa świadczona przede wszystkim na rzecz klientów, którzy potrzebują kompleksowej realizacji inwestycji. Pozwala ona na wykonanie i montaż izolacji termicznej w sposób perfekcyjny, dopasowany do istniejącej instalacji. Nasz zespół ma duże doświadczenie w bezpiecznym poruszaniu się w środowisku przemysłowym i izolowaniu gorących powierzchni. Montaż izolacji termicznych w większości przypadków nie wymaga wyłączania instalacji. Zgrany zespół specjalistów zapewnia profesjonalne podejście do realizowanego zadania. Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie skutecznych i trwałych rozwiązań.

Porozmawiajmy o Twoich
oszczędnościach

Spełniamy wysokie wymagania współpracujących z nami zakładów przemysłowych i korporacji. Mamy rzetelne procedury wewnętrzne, dysponujemy certyfikatami i referencjami.