THERMO-GEN CLEAN™

Elastyczna izolacja przeznaczona szczególnie dla zakładów o podwyższonych standardach higienicznych.

THERMO-GEN CLEAN™

Aby sprostać wymogom zakładów związanych z produkcją żywności oraz leków, jak również innych obiektów objętych szczególnie restrykcyjnymi procedurami higienicznymi np. szpitali, firm kosmetycznych, proponujemy pokrowce termoizolacyjne THERMOGEN CLEAN™. Stosuje się je w instalacjach gorącej wody, pary wodnej, oleju termalnego, gazów spalinowych, gorących produktów technologicznych, kanałów wentylacyjnych. Są one standardowo wykorzystywane do osłony armatury, rur, połączeń elastycznych, a także urządzeń procesowych i technologicznych, np. wymienników ciepła, mieszalników, pomp, maszyn produkcyjnych, zbiorników buforowych.

THERMO-GEN-COLD

Instalacje przemysłowe doprowadzają media energetyczne do przestrzeni czystych, w których produkowana jest żywność, żywność dla dzieci, leki, suplementy diety, kosmetyki.

W przestrzeniach tych znajdują się rurociągi, armatura parowa, wymienniki ciepła, urządzenia technologiczne. Izolacja tych elementów jest kluczowa nie tylko ze względu na ograniczenie strat energii, ale również ze względu na poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwa pracowników produkcyjnych. Większość maszyn i urządzeń w przestrzeniach produkcyjnych emituje ciepło. W tych przestrzeniach występuje więc często podwyższona temperatura otoczenia. Podwyższona temperatura otoczenia wpływa negatywnie na efektywność pracy ludzi. Powszechne jest więc stosowanie środków zaradczych, takich jak nadmuchy powietrza, wymuszona recyrkulacja powietrza oraz klimatyzacja. Z uwagi na częste braki w izolacji termicznej próba obniżenia temperatury otoczenia przy wykorzystaniu środków zaradczych może być bardzo kosztowna. Zachęcamy do stosowania produktów izolacyjnych THERMOGEN CLEAN™, które są bezpieczne dla produkcji, a także zabezpieczają instalacje przed stratami ciepła i poprawiają komfort pracy.

Najważniejsze zalety:

Pokrowców THERMO-GEN CLEAN™:

  • produkt nietoksyczny,
  • Atest Higieniczny BK/B/0129/01/2019 wydany przez PZH, czyli Państwowego Zakładu Higieny, obecnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,
  • brak emisji zanieczyszczeń pyłowych i włóknistych,
  • izolacja zawierająca akcesoria ze stali nierdzewnej,
  • konstrukcja izolacji zapewniająca zachowanie czystości na jej powierzchni, (redukcja miejsc ryzyka osadzania się zanieczyszczeń),
  • łatwy i szybki montaż/demontaż, bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, narzędzi,
  • bezproblemowy dostęp do instalacji, skrócenie przestojów remontowych oraz inspekcyjnych,
  • poprawa warunków BHP,
  • właściwości przeciwpożarowe.

Porozmawiajmy o Twoich
oszczędnościach

Spełniamy wysokie wymagania współpracujących z nami zakładów przemysłowych i korporacji. Mamy rzetelne procedury wewnętrzne, dysponujemy certyfikatami i referencjami.