THERMO-GEN HOT™

Elastyczna izolacja wielokrotnego użytku zapewniająca ochronę dla przesyłanej energii cieplnej.

THERMO-GEN HOT™

Produkty izolacyjne Thermo-GEN HOT stosowane są z powodzeniem w przemyśle, gdzie duże znaczenie ma efektywność energetyczna. Coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych mierzy, przelicza i optymalizuje ilość zużywanej energii na tonę produktu. Ograniczenie strat dystrybucji energii cieplnej ma wymierny wpływ na efektywność instalacji. Izolacja rur, armatury oraz innych elementów instalacji poprawia parametry przesyłanej energii, co ma duże znaczenie technologiczne, np. w instalacjach parowych poprawiana jest w ten sposób suchość pary.

Izolując gorące powierzchnie instalacji nie tylko generujemy zyski, ale również wpływamy bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pracowników poruszających się w pobliżu instalacji technicznych, a także pracowników zajmujących się obsługą infrastruktury technicznej ma bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialnych pracodawców.

Dodatkowo obsługa techniczna w łatwy sposób może przeprowadzić inspekcję zaizolowanych elementów. Pokrowce termoizolacyjne umożliwiają odizolowanie fragmentu lub całości urządzenia, co jest szczególnie ważne i użyteczne przy okresowych przeglądach technicznych, np. przeglądach odwadniaczy parowych.

THERMO-GEN-HOT

Wykorzystanie

Pokrowce THERMO-GEN HOT™ montuje się jako:

 • izolacja armatury,
 • otuliny do rur,
 • izolacja termiczna połączeń elastycznych,
 • izolacja urządzeń procesowych i technologicznych: wymienniki ciepła, mieszalniki i pompy, maszyny, zbiorniki, turbiny.

Zastosowanie

Pokrowce THERMO-GEN HOT™ stosuje się w instalacjach:

 • gorącej wody,
 • pary wodnej,
 • oleju termalnego,
 • gazów spalinowych,
 • gorących produktów technologicznych,
 • kanałów wentylacyjnych.

Najważniejsze zalety:

Pokrowców THERMO-GEN HOT™:

 • skuteczna ochrona przed wyciekiem energii cieplnej z instalacji,
 • bezkompromisowa poprawa warunków BHP,
 • łatwy i szybki montaż/demontaż, bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, narzędzi oraz szkoleń,
 • bezproblemowy dostęp do instalacji, skrócenie przestojów remontowych oraz inspekcyjnych
 • ochrona armatury przed czynnikami zewnętrznymi,
 • właściwości przeciwpożarowe i wygłuszające.

Porozmawiajmy o Twoich
oszczędnościach

Spełniamy wysokie wymagania współpracujących z nami zakładów przemysłowych i korporacji. Mamy rzetelne procedury wewnętrzne, dysponujemy certyfikatami i referencjami.